6 lợi ích của dịch vụ quản lý tiền lương và bảo hiểm thuê ngoài

Dịch vụ tư vấn Tiền lương và Bảo hiểm xã hội
Xử lý tiền lương là một trong những thách thức quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức nào. Đôi khi khi công việc của doanh nghiệp nhỏ được quản lý nội bộ, khả năng xảy ra lỗi sẽ tăng lên, bởi vì theo kịp luật lao động, luật tiền lương, luật thuế thu nhập cá nhân, luật bảo hiểm bắt buộc (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), luật việc làm (Bảo hiểm thất nghiệp) là không dễ dàng, gần như là bất khả thi.

Qua quá trình cung cấp dịch vụ cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và FDI, Expertis nhận ra 6 lý do quan trọng mà chủ doanh nghiệp nên xem xét thuê ngoài quản lý tiền lương và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Khi bạn thuê ngoài dịch vụ quản lý tiền lương và bảo hiểm, bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích tiết kiệm chi phí. Những khoản tiết kiệm chi phí này đến từ việc đầu tư ít hơn vào nguồn nhân lực cho việc quản lý tiền lương và thực hiện các thủ tục quản lý bảo hiểm bắt buộc, chi phí quản lý và quản trị sự thay đổi ít hơn (Khi nhân viên phụ trách tiền lương của bạn nghỉ việc, chủ doanh nghiệp là người phải chịu trách nhiệm quản trị sự thay đổi và chuyển giao cho người khác) và giảm chi phí công nghệ thông tin để thực hiện. Việc tiết kiệm chi phí còn đến từ việc các chuyên gia về tiền lương sẽ tư vấn cho bạn các mô hình tổ chức hệ thống tiền lương hiệu quả hơn về thuế thu nhập cũng như bảo hiểm bắt buộc.
Khi bạn đang điều hành một doanh nghiệp, thời gian, theo nghĩa đen là tiền. Việc tư xử lý bảng lương tốn nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều sự chú ý đến chi tiết, và do đó, thời gian dành cho bảng lương, quản lý lượng dữ liệu đáng kể và đảm bảo không tính toán sai, là thời gian lấy đi từ các nhiệm vụ cốt lõi của doanh nghiệp của bạn. Bằng cách thuê ngoài xử lý bảng lương, có thể bao gồm tất cả mọi thứ, từ tính thuế thu nhập cá nhân, thực hiện hồ sơ theo luật định đến xử lý các yêu cầu về lương, tổ chức của bạn sẽ có nhiều thời gian hơn nhiều cho việc kinh doanh.
Tự quản lý tính lương đi kèm với rất nhiều rủi ro, bao gồm mất thông tin và tiết lộ tiền lương. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền lương thuê ngoài chất lượng bảo vệ và lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ dựa trên đám mây có độ an toàn cao và sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến để đảm bảo thông tin quan trọng của bạn được an toàn. Hơn nữa việc thuê ngoài giúp bạn bảo mật thông tin nhạy cảm về tiền lương của bạn, đây là một yếu tố mà các chủ doanh nghiệp cần chú tâm trong chính sách nhân sự của mình.
Khi bạn có một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, việc thuê ngoài tính lương giúp và giải quyết rất nhiều vấn đề. Dịch vụ thuê ngoài thuê ngoài sẽ cung cấp cho bạn sự dễ dàng và linh hoạt trong hoạt động và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn thay vì phải lo lắng về các dịch vụ trả lương cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Các chủ doanh nghiệp nhỏ thấy khó khăn trong việc đối phó với những thay đổi về luật pháp thường xuyên liên quan đến lao động, tiền lương và bảo hiểm của người lao động.
Khi bạn thuê ngoài dịch vụ xử lý tiền lương cho các công ty xử lý tiền lương, họ cung cấp cho bạn các giải pháp trả lương dựa trên các thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực này. Kiến thức này là thứ mà bạn gần như không thể sao chép nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc đã không tham gia giao dịch trong nhiều thập kỷ hoặc không có ngân sách khiêm tốn để nghiên cứu và sử dụng chiến thuật trả lương tốt nhất và hữu ích nhất trong ngành nghề.
Các tổ chức thuộc mọi quy mô đang thuê ngoài dịch vụ tiền lương để tận dụng chuyên môn được cung cấp bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, được quản lý đầy đủ. Quy định việc làm, tiền lương và thuế rất phức tạp, có xu hướng thay đổi thường xuyên. Các chuyên gia quản lý tiền lương thuê ngoài của công ty bắt buộc phải cập nhật các thay đổi về quy định, và sẽ duy trì hồ sơ chính xác và chuẩn bị dữ liệu bảng lương và hồ sơ theo luật định một cách chính xác và đúng thời gian. Đó là những gì họ được đào tạo để làm. Đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, việc giao cho chuyên gia sẽ làm giảm khả năng xảy ra sai lầm trong các lĩnh vực có thể dẫn đến hình phạt nặng và tiền phạt. Một giải pháp thuê ngoài sẽ mang lại sự an tâm và giải phóng thời gian trong công ty của bạn, cuối cùng giúp bạn tiết kiệm tiền và giảm rủi ro tuân thủ.
EN VI