Mức phí chậm nộp Thuế Môn Bài và điều cần biết trong năm 2019

Được hiểu một cách đơn giản là mức thuế mà các doanh nghiệp phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh của các doanh nghiệp

Các quy định về thuế môn bài khá rõ ràng, tuy nhiên để hiểu rõ thì cũng không phải là điều dễ dàng đối với doanh nghiệp như là thời gian nộp, bậc thuế, các mức xử phạt về thuế môn bài.

Mức thu được phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh trước hoặc là doanh thu của năm kinh doanh trước đó và tùy từng nước, từng địa phương.

thuế-môn-bài-là-gì-và-các-bước-thực-hiện-EXPERTIS

Thuế môn bài xác định thời gian nộp và các mức xử phạt

 

Định rõ thuế trực thu – gián thu và định ngạch

– Thuế trực thu là gì:

+ Khoản cá nhân phải đóng được căn cứ vào số tiền kiếm được do từ; Sức lao động; Cho thuê tài sản; Lợi nhuận từ cổ phiếu; Lãi suất

+ Khoản doanh nghiệp phải đóng được căn cứ theo mức lợi nhuận sau khi đã trừ đi chi phí. Ngoài ra doanh nghiệp còn đại diện cho người lao động làm thuê nộp tiền vào bảo hiểm nhà nước

– Thuế gián thu là gì:

+ Thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nguồn thu nhập thuế gián thu quan trọng nhất là

+ Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thực tế của thuế gián thu đó là đánh vào hàng bán khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm bán hàng cuối cùng, đối với ngừơi tiêu dùng thì thuế giá trị gia tăng được thu ở những giai đọan khác nhau của quá trình sản xuất.

– Thuế định ngạch là gì: Là đánh một lượng thuế cố định vào tất cả các đối tượng thu thuế

 

Thời gian nộp thuếmôn bài năm 2019

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ 2018 trở về trước thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01/2019, sau thời gian này lãi suất chậm nộp 0.03%/ngày

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ năm 2019 thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Vd 1: DN A ngày được cấp GPKD là 02/01/2019 thì thời hạn khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 31/01/2019.

Vd 2: DN A được cấp GPKD ngày 02/01/2019 nhưng đăng ký ngày bắt đầu hoạt động là 01/02/2019 thì thời gian khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 28/02/2019.

 

Đối với công ty, doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập

Nếu được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm

Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm ( 1/7 – 31/12 trong năm) thì năm đầu tiên nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm

 

Lưu ý:  Nếu không kê khai thuế môn bài thì phải nộp lệ phí cả năm và không phân biệt thời điểm 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

+ Trường hợp đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngưng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngưng kinh doanh

+ Trường hợp tạm ngưng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì phải nộp mức phí môn bài cả năm

 

Thời gian khai phí môn bài

Trường hợp ngày cấp Giấy phép đăng ký khác với ngày bắt đầu hoạt động thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, ngày bắt đầu hoạt động thường được khai trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thì DN phải lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thường thì ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh chính là ngày được cấp Giấy phép đăng ký.

 

Hình thức và cách thức nộp thuế môn bài

– Trực tiếp nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước của quận tại ngân hàng Viettinbank.

– Gián tiếp nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty, phải có chữ ký số

Hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế, vì thế việc mở tài khoản ngân hàng cty và mua chữ ký số là điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

 

Bậc thuế và mức thuế môn bài phải nộp năm 2019

Doanh nghiệp thành lập từ 30/06/2019 trở về trước thì thuế môn bài sẽ được tính như sau:

– Đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức phí là 1.000.000/năm.

– Đối với tổ chức/doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí là 2.000.000 đồng/năm.

– Đối với tổ chức/doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì mức phí là 3.000.000 đồng/năm

 

Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/07/2019 – 31/12/2019 thuế môn bài sẽ được tính như sau:

– Đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức phí là 500.000 cho năm 2019.

– Đối với tổ chức/doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng cho năm 2019.

– Đối với tổ chức/doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 1.500.000 đồng cho năm 2019.

 

Ngày tính thuế môn bài là ngày được cấp giấy phép kinh doanh chứ không phải là “NGÀY HOẠT ĐỘNG”.

 

 

Chậm nộp thuế và tờ khai thuế môn bài với quy định xử phạt như sau:

– Trễ tờ khai lệ phí từ 01 – 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo.

– Số ngày nộp trễ tờ khai từ 01 đến 10 ngày: mức phạt 400.000đ – 1.000.000đ

– Số ngày nộp trễ tờ khai từ 11 đến 20 ngày: mức phạt: 800.000đ – 2.000.000đ

– Số ngày nộp trễ tờ khai từ 21 đến 30 ngày: mức phạt: 1.200.000đ – 3.000.000đ

– Số ngày nộp trễ tờ khai từ 31 đến 40 ngày: mức phạt: 1.600.000đ – 4.000.000đ

– Số ngày nộp trễ tờ khai từ 41 đến 90 ngày: mức phạt: 2.000.000đ – 5.000.000đ

– Số ngày nộp trễ tờ khai trên 90 ngày: mức phạt 3.500.000đ – 5.000.000đ.

 

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn so với thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau:

Số tiền chậm nộp = mức lệ phí môn bài nhân 0.03% nhân số ngày chậm nộp.

 Leave a Reply