Thanh tra thuế 49.000 doanh nghiệp thu về ngân sách 9.000 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 49.000 doanh nghiệp trong tháng 8/2017 với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.000 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2016.

Thanh tra thuế doanh nghiệp

Báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố ngày 6/9 cho biết, trong tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2017, tập trung thanh tra , kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết….www.expertis.vn

Cụ thể, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49.000 doanh nghiệp, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017, tăng 125,34% so với cùng kỳ năm 2016 với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.000 tỷ đồng, bằng 130,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, cơ quan chức năng đã thực hiện tại 135 doanh nghiệp và truy thu, truy hoàn, phạt tổng cộng gần 403 tỷ đồng, giảm khấu trừ 6,7 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.378 tỷ đồng.

Theo quy định, giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao như: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác…

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Báo cáo cũng cho biết, cơ quan Thuế đã đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 29.700 tỷ đồng đạt tỷ lệ 63,1% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016 trong đó thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là chính với 21.700 tỷ đồng còn lại là dùng biện pháp cưỡng chế.

EN VI