Công cụ tra cứu công văn, văn bản, thông tư, chính sách thuế, thuế TNDN, thuế TNCN, GTGT…luôn được cập nhật mang lại tiện ích cho cá nhân và doanh nghiệp.

Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về kế toán

Đây là công cụ tra cứu quy định xử phạt vi phạm hành chính về kế toán hiện hành (Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/05/2018) [...]

Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về kế toán2019-01-23T09:32:45+07:00

Công cụ tra cứu công văn hướng dẫn về thuế nhà thầu

Số lượng công văn được lựa chọn và cập nhật hàng ngày. Hãy gõ vào ô tìm kiếm thông tin cần tra cứu: Số công văn, ngày ban hành hoặc nội dung cần tìm

Công cụ tra cứu công văn hướng dẫn về thuế nhà thầu2018-02-06T12:02:16+07:00

Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực vào ngày 01/01 năm 2018, lần đầu tiên quy định về trách nhiệm [...]

Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-20182019-01-24T14:50:57+07:00

Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết

Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết Doanh nghiệp sử dụng bảng này để kiểm tra doanh nghiệp thuộc trường hợp kê khai giao [...]

Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết2018-02-02T15:15:14+07:00

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập [...]

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN2019-01-24T14:26:38+07:00

Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đây là công cụ tra cứu quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hiện hành (Theo thông tư số 166/2013/TT-BTC) Xem toàn văn 166_2013_TT_BTC xử phat vi phạm hành chính về thuế

Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về thuế2019-01-25T09:58:27+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo