Số lượng công văn được lựa chọn và cập nhật hàng ngày. Hãy gõ vào ô tìm kiếm thông tin cần tra cứu: Số công văn, ngày ban hành hoặc nội dung cần tìm

công văn hướng dẫn về thuế TNDN

 

Công vănNội dung chínhTừ khóa tìm kiếmXem toàn văn
727/TCT-CS
Tổng cục Thuế
03/03/2015
Tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệpTiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp727/TCT-CS
3741/TCT-CS
18/08/2017
Tổng cục Thuế
Doanh nghiệp không kinh doanh đúng bản chất hoạt động xã hội hóa, không đáp ứng tiêu chí của lĩnh vực xã hội hóa (Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường) thì thu nhập phát sinh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoáÁp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xã hội hóa
5396/BTC-TCT
Tổng cục Thuế
25/04/2017
Chi phí lãi vay mà cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân đã trả cho tổ chức tín dụng phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và có đủ chứng từ theo quy định của pháp luật thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Lãi vay của chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN)5396/BTC-TCT
5594/TCT-CS
Tổng cục Thuế
02/12/2016
Lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệpLãi vay đầu tư vào doanh nghiệp khác5594/TCT-CS
743/TCT-CS
Tổng cục Thuế
26/02/2016
Khi đã góp đủ vốn điều lệ và tuân thủ quy định về vay thì lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệpLãi vay743/TCT-CS
4315/TCT-CS
Tổng cục Thuế
16/10/2015
DN đã góp đủ vốn điều lệ, nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân đê phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, có hợp đồng vay và chứng từ thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDNLãi vay cá nhân4315/TCT-CS
727/TCT-CS
Tổng cục Thuế
03/03/2015
Tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDNTiền lương giám đốc công ty tnhh 1 tv727/TCT-CS