Vốn FDI vào Việt Nam đã tăng tới 82,4% qua việc góp vốn và mua cổ phần

Theo thống kê về tình hình vốn FDI vào Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2018 là tăng trưởng rất nhanh mang lại rất nhiều dấu hiệu tích cực về việc tiếp tục thu hút đc vốn FDI trong tương lai.

( Qua việc góp vốn và mua cổ phần, vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là vốn FDI vào Việt Nam đã tăng tới 82,4% )

Vốn FDI vào Việt Nam tăng

Thống kê sơ bộ về tình hình tăng trưởng vốn FDI vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2018

Trong đó, số lượng dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt con số bất ngờ là 1,366 dự án xấp xỉ 99,7% so với cùng kì năm 2017 với tổng vốn đăng ký cấp mới là 11,8 tỷ USD,

507 lượt dự án đăng ký điều tăng thêm vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,43 tỷ USD, bằng 86,2% khi so với cùng kỳ năm 2017; lượt mua cổ phần và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tăng 82,4% so với cùng kì năm 2017, cụ thể là với 2,749 lượt với tổng giá trị góp vốn gần 4,1 tỷ USD.

Vốn FDI vào Việt Nam

Các ngành nghề thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Các nhà đần tư vốn FDI vào Việt Nam ta đã đầu từ vào 17 ngành lĩnh vực, với công nghiệp chế biến và chế tạo là hai lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm lớn từ các nhà với tổng số vốn chiếm 38,9% tổng vốn đầu từ đăng ký đạt 7,91 USD.

Đọc thêm
Thủ tướng ban hành chỉ thị hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19

Bất động sản là lĩnh vực được quan tâm nhiều tiếp theo sau 2 ngành trên với tổng vốn đầu từ là 5,54 tỷ USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ cũng là những lĩnh vực chiếm được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư vốn FDI vào VIệt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD, chiếm tỉ trọng 7,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Quốc gia nào đầu tư vốn vào nước ta nhiều nhất???

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vốn FDI vào Việt Nam, trong đó Nhật là nước đứng đầu với vốn đầu tư lên đến 6,47 tỷ USD, chiếm 31,8% trên tổng vốn, tiếp sau đó là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 5,06 tỷ USD, chiếm 24,9% tổng vốn FDI vào Việt Nam xếp thứ 2, thứ 3 là Singapore với vốn đầu tư đăng ký là 2,39 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn đầu tư.

Các tỉnh thành được đầu tư vốn FDI nhiều nhất

Vốn FDI vào Việt Nam ở khắp các 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là thành phổ thu hút được nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đăng ký 5,87 tỷ USD, chiếm 28,9% tổng vốn đầu tư; thứ 2 là thành phố Hồ Chí Minh chiếm 18,1% ( vốn đăng ký 3,68 tỷ USD), 9,5% tổng vốn đầu tư vào Bà Rịa – Vũng Tàu giúp tỉnh này đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký là 1,93 tỷ USD…

Đọc thêm
Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn về hóa đơn điện tử

>> Định hướng thu hút FDI giai đoạn 2018 – 2030Leave a Reply