Từ 21.3, Google , Facebook…. có thể nộp thuế trực tuyến cho Việt Nam

Những năm trở lại đây, song song với việc nâng cao kiểm soát chống thất thu thuế ở lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Tài chính cũng nghiên cứu và đưa ra các dịch vụ thuế điện tử, ứng dụng nộp thuế trực tuyến hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ứng dụng giúp nhà cung cấp nước ngoài có thể thực hiện giao dịch thuế online mọi lúc mọi nơi dù không có văn phòng tại Việt Nam.

Nhà cung cấp nước ngoài có thể thực hiện nộp thuế online

Sáng ngày 21/3 vừa qua, Tổng cục Thuế chính thức đưa Cổng Thông tin điện tử Etaxvn.gdt.gov.vn đi vào vận hành dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài.
Việc đưa Cổng Thông tin điện tử Etaxvn.gdt.gov.vn vào vận hành và ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động eTax Mobile không chỉ nhằm mục đích quản lý thuế hiệu quả mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động Thương mại điện tử phát triển.

Ra mắt ứng dụng thuế điện tử

Thông qua Cổng thông tin điện tử, tất cả các giao dịch của nhà cung cấp ở nước ngoài như Google, Facebook, Tiktok,… có thể đăng ký, kê khai, nộp thuế cho phần doanh thu phát sinh tại Việt Nam ở bất cứ đâu thực hiện online, mà không cần phải nộp hồ sơ bản cứng tới cơ quan thuế tại Việt Nam.

Có thể thấy, việc có một ứng dụng riêng cho nhà cung cấp nước ngoài tạo môi trường bình đẳng giữa loại hình kinh doanh truyền thống và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nhất là hoạt động kinh doanh nước ngoài.

Cách thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử

Khi đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử, nhà cung cấp nước ngoài sẽ tiến hành đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với thuế lần đầu thông qua cổng thông tin. Đồng thời, phải đảm bảo điều kiện truy cập và sử dụng internet ổn định, có địa chỉ thư điện tử để giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp“, một vị đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn lưu ý.

Lễ công bố cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài

Nhà cung cấp thực hiện đăng ký thuế điện tử cùng với thuế lần đầu thông qua cổng thông tin:
Các thủ tục liên quan trên cổng thông tin đều được xác thực bằng mã xác thực giao dịch điện tử. Mã sẽ được gửi về email mà nhà cung cấp đăng ký với cơ quan thuế Việt Nam khi thực hiện đăng ký thuế lần đầu hay đăng ký thay đổi thông tin (nếu có).
Nhà cung cấp ở nước ngoài chỉ được đăng ký đúng 1 địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo cần thiết trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Sau khi đã thực hiện thành công thủ tục đăng ký thuế lần đầu. Cổng thông tin gửi về thông tin liên quan tài khoản giao dịch và mã số thuế vào địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người nộp thuế để thực hiện các thủ tục về thuế.
Trường hợp nhà cung cấp đã có mã số thuế đăng ký trực tiếp:
Mã số thuế trong trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ban hành ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính.

Phương thức nộp thuế trực tuyến

Về phương thức nộp thuế điện tử, nhà cung cấp sau khi nhận được mã định danh khoản phải nộp do Tổng cục Thuế thông báo. Nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ vào tài khoản thu ngân sách nhà nước. Thực hiện nộp thuế đảm bảo ghi chính xác mã định danh khoản phải nộp do Tổng cục Thuế gửi. Người nộp kê khai thuế bằng đồng ngoại tệ nào thì nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi đó.

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà nhà cung cấp nước ngoài nhận được tại Việt Nam. Tính số thuế phải nộp bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu nhà cung cấp nước ngoài nhận được theo tỷ lệ phần trăm.
Trong trường hợp nếu nhà cung cấp ở nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam, thì được thực hiện thủ tục miễn giảm thuế áp dụng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Đăng ký cập nhật?