Search
Close this search box.

Từ 1/7/2022, thực hiện tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

Ngày 12/6/2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2022. Ban hành quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động.

Điều chỉnh lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6%​

Tiền lương tối thiểu vùng/tháng được tăng thêm bình quân 6% so với mức lương hiện hành (180.000 đồng – 260.000 đồng)

Nghị định quy định thay đổi mức lương tối thiểu của NLĐ trên tháng theo 4 vùng:

 • Vùng I mức tăng điều chỉnh là 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng tăng lên 4.680.000 đồng/tháng
 • Vùng II mức tăng điều chỉnh là 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng tăng lên 4.160.000 đồng/tháng
 • Vùng III mức tăng điều chỉnh là 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng tăng lên 3.640.000 đồng/tháng
 • Vùng IV mức tăng điều chỉnh là 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng

Ngoài ra, nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương sàn thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với NLĐ áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

Mức lương chi trả phải đảm bảo theo công việc hoặc chức danh của NLĐ. Khi NLĐ làm việc đủ thời gian bình thường quy định trong tháng và hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận, thì mức lương chi trả cho NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu của tháng.

Những thay đổi điều chỉnh lương tối thiểu giờ​

Nghị định cũng quy định thay đổi mức lương tối thiểu của NLĐ trên giờ theo 4 vùng:

 • Vùng I là 22.500 đồng/giờ
 • Vùng II là 20.000 đồng/giờ
 • Vùng III là 17.500 đồng/giờ
 • Vùng IV là 15.600 đồng/giờ

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương sàn thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với NLĐ áp dụng hình thức trả lương theo giờ.

Mức chi trả lương phải bảo đảm theo công việc hoặc chức danh của NLĐ. Khi NLĐ làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận, thì mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Phân vùng được xác định theo vị trí cơ sở hoạt động của người sử dụng lao động.

Trường hợp NLĐ làm việc với hình thức trả lương theo tuần, theo ngày hoặc theo sản phẩm hay lương khoán, thì mức lương của các hình thức trả lương này khi quy đổi sang tháng hoặc giờ thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Xem thêm: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương từ 1/7/2022

Đối tượng áp dụng, thực hiện nghị định​

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng thực hiện với các đối tượng:

 • NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
 • Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định luật Doanh nghiệp; tổ chức, cơ quan, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng NLĐ làm việc cho mình theo ký kết, thỏa thuận.
 • Các tổ chức, cơ quan, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.