Tính thuế Tiền lương Giám đốc công ty TNHH MTV  như thế nào?

Tiền lương Giám đốc - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

Công ty TNHH MTV là loại hình doanh nghiệp (DN) do một cá nhân làm chủ nên khi tính thuế các khoản tiền lương Giám đốc (chủ DN) có một chút khác biệt so với những loại hình DN khác.

Về thuế TNCN

“Tiền lương Giám đốc” công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN?

Đầu tiên, chúng ta nên nhắc lại định nghĩa về  “Tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV”, chúng có được quy định là khoản tiền lương, tiền công theo Luật hiện hành?

Theo  Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 thì tiền lương được quy định như sau:

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Thêm vào đó, tại điểm a và d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN về thu nhập từ tiền lương, tiền công nêu rõ:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.


d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị DN, ban kiểm soát DN, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
”.

Cho nên, khoản thu nhập của chủ công ty TNHH MTV nhận được hàng tháng là do chính bản thân chủ DN chi trả cho chính mình nên không phải là khoản tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật. Do đó, khoản “tiền lương” của giám đốc công ty TNHH MTV không chịu thuế TNCN.

Về thuế TNDN

“Tiền lương Giám đốc” công ty TNHH MTV có được tính thuế TNDN?

Theo Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC) về tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH MTV; thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, các chi phí về tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc công ty TNHH MTV (trực tiếp điều hành hay không trực tiếp điều hành DN) đều là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Kết luận:

Các khoản chi trả cho Giám đốc Công ty TNHH MTV (Tiền lương) thì không tính thuế TNCN nhưng không được đưa vào chi phí tính thuế, hay nói cách khác là không được trừ khi tính thuế TNDN.

http://www.expertis.vn

Xem thêm:

>> Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên có cần tham gia BHXH không?

>> Giám đốc và kế toán khai gian trốn thuế bị xử lý nghiêmEnglish Vietnamese