Yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng19/04/2016

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đối với cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chứa...

Xem thêm
Chat Zalo
0908 066 022