Mức đóng BHXH năm 2019 theo hộ gia đình tăng từ 01/7/2019

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC ĐÓNG BHXH NĂM 2019

Mức đóng BHXH năm 2019 theo hộ gia đình tăng ít nhất 21.600 đồng/năm căn cứ vào mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng , quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

mức đóng BHXH năm 2019
Mức đóng BHXH năm 2019 theo hộ gia đình tăng từ 01/7/2019

 

http://www.expertis.vn

Cụ thể, theo Nghị định  146/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định rõ: Trong một hộ gia đình, người thứ nhất có mức đóng BHXH bằng 4,5 % của mức lương cơ sở. Từ người thứ 2 đến người thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Kể từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức phí của người thứ nhất.

Theo đó, khi mức lương cơ sở tăng thì mức đóng BHXH của người thứ nhất trong một hộ gia đình là cao nhất (thêm 4.500 đồng/tháng) và từ người thứ 5 trở đi có mức đóng ít nhất (tăng thêm 1.800 đồng/tháng).

Xem chi tiết  mức đóng BHXH từ năm 2019 trong một hộ gia đình sau khi thay đổi quy định:

  Mức đóng BHXH  Trước ngày 01/7/2019   Mức đóng BHXH Từ ngày 01/7/2019
Người thứ nhất 62.550 đồng/tháng, tương ứng 750.600 đồng/năm   Mức đóng BHXH bằng 4,5% mức lương cơ sở:

67.050 đồng/tháng, tương ứng 804.600 đồng/năm

Người thứ hai 43.750 đồng/tháng, tương ứng 525.420 đồng/năm Mức đóng BHXH bằng 70% mức phí  của người thứ nhất:

46.935 đồng/tháng, tương ứng 563.220 đồng/năm

Người thứ 3 37.530 đồng/tháng, tương ứng 450.360 đồng/năm Mức đóng BHXH bằng 60% mức phí của người thứ nhất:

40.230 đồng/tháng, tương ứng 482.760 đồng/năm

Người thứ 4 31.275 đồng/tháng, tương ứng 375.300 đồng/năm Mức đóng BHXH bằng 50% mức phí của người thứ nhất:

33.525 đồng/tháng, tương ứng 402.300 đồng/năm

Người thứ 5 trở đi 25.020 đồng/tháng, tương ứng 300.240 đồng/năm Mức đóng BHXH bằng mức 40% mức phí của người thứ nhất:

26.820 đồng/tháng, tương ứng 321.840 đồng/năm

 

Theo đó, những người đóng BHXH dưới dạng hộ gia đình khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng mức BHXH 80%. Nếu khám chữa bệnh vượt tuyến, người bệnh sẽ được thanh toán 100% nếu khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, 60% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và 40% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

Theo thống kê vào tháng 5/2019, số người có BHYT chiếm 89%, mục tiêu năm 2025 sẽ có trên 95% dân số cả nước đều có BHYT.

 Leave a Reply