Lịch nộp các loại báo cáo thuế cho doanh nghiệp năm 2019

 

CẬP NHẬT LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 

 

lịch nộp báo cáo thuế - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp bị “chậm thuế” so với thời hạn quy định. Trong đó, việc không cập nhật đúng lịch nộp báo cáo Thuế, các loại tờ khai là một trong những nguyên nhân chủ quan khiến các doanh nghiệp mắc phải tình trạng trên.

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật chính xác lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế để tránh những khoản phạt đáng tiếc, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Expertis chia sẻ với Quý doanh nghiệp lịch nộp cụ thể như sau:

Tháng Thời hạn nộp   Doanh nghiệp kê khai theo Quý   Doanh nghiệp kê khai theo tháng
1 21/01/2019 (do ngày 20/01 rơi vào Chủ nhật) + Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018.

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có).

+ Nộp tiền Thuế GTGT và TNCN (nếu có).

30/01/2019 + Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

+ Nộp lệ phí môn bài năm 2019

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

+ Nộp lệ phí môn bài năm 2018

 

2 20/02/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/03/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

01/04/2019 (do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy) + Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

+ Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

+ Báo cáo tài chính năm 2018

+ Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

+ Quyết toán Thuế TNCN năm 2018.

+ Báo cáo tài chính năm 2018

4 22/4/2019 (do ngày 20/4/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

 

+ Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5 02/5/2019 (do ngày 30/4/2019 nghỉ Lễ)

 

+ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)

+ Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)
20/5/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 20/6/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 22/7/2019 (do ngày 20/7/2019 rơi vào ngày Thứ 7)

 

+ Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 6/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/7/2019 + Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có).

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2019 (nếu có).

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019
8 20/8/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu có)

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 20/9/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2019 (nếu có)

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 21/10/2019 (do ngày 20/10/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)

 

+ Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2019 + Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có).

+  Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2019 (nếu có).

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019
11 20/11/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 20/12/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

http://www.expertis.vn

Những thông tin về lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế phía trên đây được căn cứ vào những cơ sở pháp lý như: Luật Kế toán năm 2003, Luật Kế toán năm 2015; Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài; Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Nghị định 83/2013/NĐ-CP bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Một số điều lưu ý:

– Đối với các doanh nghiệp mới thành lập (chưa đủ 01 năm tài chính), doanh nghiệp kê khai thuế GTGT và lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Mối quan hệ giữa thuế GTGT và thuế TNCN:

+ Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì cũng phải kê khai thuế  TNCN theo quý.

+ Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trong tháng có phát sinh thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp phải kê khai thuế TNCN theo tháng; nếu thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn 50 triệu đồng thì kê khai theo quý.

+ Về thuế TNDN: Thông tư 151 quy định, thuế TNDN từ quý IV năm 2014 trở đi thì doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế  TNDN tạm tính nữa, doanh nghiệp chỉ cần tự tính tiền thuế TNDN, nếu có chi phí thuế thì nộp cho cơ quan thuế.