Hóa đơn điện tử (HĐĐT) có được lập theo Bảng kê khai chi tiết hàng hóa?

Trong giai đoạn chuyển giao từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) thì việc áp dụng một số hình thức của hóa đơn giấy cho HĐĐT tại doanh nghiệp có thể sẽ mắc phải những sai sót, nhất là mối quan hệ giữa việc lập HĐĐT với Bảng kê khai chi tiết hàng hóa.

Lập HĐĐT - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

https://www.expertis.vn

Không được lập HĐĐT theo Bảng kê hàng hóa

Theo hướng dẫn của Cục thuế Hà Nội trong Công văn 51358/CT-TTHT về việc xuất HĐĐT kèm bảng kê thì doanh nghiệp không được lập HĐĐT theo bảng kê hàng hóa bản giấy.

Căn cứ các quy định, HĐĐT (viết tắt HĐĐT) bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn. Khi bán hàng hóa công ty xuất HĐĐT cho khách hàng thì công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Công ty không được lập hóa điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hóa không được hiển thị trên HĐĐT.”

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu rõ HĐĐT có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong HĐĐT từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là háo đơn điện tử. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị HĐĐT.
 • Thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

Do đó, HĐĐT phải được lập với đầy đủ thông tin cần thiết (quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP)  và không được lập hóa đơn đơn điện tử theo bảng kê chi tiết hàng hóa.

Nội dung của HĐĐT

Khoản 1 Điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về nội dung của HĐĐT cần phải có khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Tổng số tiền thanh toán;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
 • Thời điểm lập HĐĐT;
 • Mã của cơ quan thuế đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế;
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có)
EN VI