Giao dịch liên kết và một số sai phạm Thuế thường gặp

Giao dịch liên kết - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

Nhằm tránh bị thanh tra và xử phạt thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo các DN có giao dịch liên kết không được trốn thuế thông qua các hành vi chuyển giá sau:

– Chuyển giá thông qua các yếu tố đầu vào: Cụ thể là tăng chi phí đầu vào quá cao so với giá thị trường thông qua góp vốn của bên nước ngoài là tài sản, máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ khi DN tự định giá cao hoặc giá nguyên liệu đầu vào cao làm cho giá vốn cao hơn giá bán dẫn đến lợi nhuận của DN bị âm hoặc có lãi rất thấp. Chẳng hạn như mua nguyên vật liệu cùng tập đoàn, nhập linh kiện các loại ô tô, máy tính, linh kiện điện tử để sản xuất bán trong nước…

– Chuyển giá thông qua các yếu tố đầu ra: Tức là xác định giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho công ty mẹ thấp hơn giá thị trường. Ví dụ: giá gia công, các sản phẩm ngành may mặc, giày da, sản phẩm phần mềm, điện tử…

– Các chi phí công ty mẹ phân bổ cho công ty con, các khoản thanh toán hộ trong tập đoàn thường không minh bạch, không chứng minh được dịch vụ đã cung cấp.

– Chuyển giá thông qua cung cấp dịch vụ, tiếp thị, quảng cáo, quản lý tư vấn, hỗ trợ… nhưng trên thực tế dịch vụ đó không phát sinh.

– Chi trả các khoản về nhãn hiệu, bản quyền, chi phí huấn luyện, đào tạo không chứng minh được tính hợp lý.

– Trả lãi vay cho các bên liên kết cao hơn lãi suất của ngân hàng thương mại hoặc cho vay không lãi suất nhằm chuyển lãi về cho bên liên kết lỗ hay được ưu đãi thuế (miễn, giảm thuế, thuế suất thuế TNDN thấp).

– Giao dịch với các công ty có thuế suất ưu đãi hoặc công ty có trụ sở đặt tại các “thiên đường thuế”.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP. HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các DN có giao dịch liên kết thuộc các nhóm đối tượng sau:

+ DN lỗ liên tục nhiều năm, lỗ hết vốn chủ sở hữu nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, mở rộng đầu tư và doanh thu ngày càng tăng trưởng;

+ Các công ty có thu nhập cao trong giai đoạn ưu đãi nhưng thu nhập giảm dần trong giai đoạn hết ưu đãi;

+ Công ty có tỷ suất lợi nhuận liên tục thấp hơn lợi nhuận bình quân ngành trên địa bàn.

http://www.expertis.vn