Giám đốc Công ty TNHH MTV có được kiêm vị trí Kế toán công ty?

Vấn đề Giám đốc công ty TNHH MTV kiêm vị trí Kế toán doanh nghiệp

Giám đốc công ty kiêm vị trí kế toán
Giám đốc công ty kiêm vị trí kế toán – CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

http://www.expertis.vn

Đầu tiên, cùng xác định lại những vị trí được quy định là Người quản lý công ty trong Luật Doanh nghiệp 2014:

Người quản lý doanh nghiệp (DN) là người quản lý công ty và người quản lý DN tư nhân, bao gồm: chủ DN tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Do đó, theo quy định này có thể xác định Giám đốc trong Công ty TNHH MTV được xác định là Người quản lý công ty.

Trường hợp nào thì Người quản lý DN không được kiêm vị trí Kế toán công ty?

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định những trường hợp Người quản lý DN không được làm Kế toán công ty:

“Điều 19. Những người không được làm kế toán

3. Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Theo quy định trên thì những người quản lý DN trong cùng một đơn vị kế toán thì không được làm kế toán của đơn vị đó, trừ các trường hợp sau đây:

(1) Trong cùng DN tư nhân;

(2) Trong cùng công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu;

(3) Trong cùng DN thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước là DN siêu nhỏ bao gồm:

– DN siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

– DN siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Do đó, Giám đốc công ty THHH MTV có thể kiêm vị trí Kế toán doanh nghiệp mà không bị vi phạm pháp luật.Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
English Vietnamese