Chồng hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con từ 01/7/2019

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, lao động nam đang tham gia BHXH có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản chứ không chỉ dành riêng lao động nữ. Từ ngày 01/7/2019, khi vợ sinh con, chồng hưởng mức trợ cấp thai sản 1 lần gần 3 triệu đồng  trên cơ sở mức lương cơ sở tăng.

Chồng hưởng trợ cấp thai sản - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

http://www.expertis.vn

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHỒNG HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khi vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia đóng BHXH thì chồng sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ sinh con cho mỗi con.

Từ ngày 01/7/2019, người chồng sẽ nhận được mức trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng/tháng; tăng 200.000 đồng so với trước đây do mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng.

Điều kiện để chồng được hưởng trợ cấp thai sản: Người chồng phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì mới được hưởng trợ cấp thai sản một lần.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày làm việc?

Bên cạnh việc được hưởng trợ cấp, người chồng còn được nghỉ phép có lương khi vợ sinh con. Cụ thể số ngày nghỉ như sau:

– Nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường

– 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi

– 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi

– Từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc

– Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Trong trường hợp cả chồng và vợ đều tham gia BHXH hoặc chỉ có vợ tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người vợ.

Nếu người vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH mà chết hoặc chỉ có chồng tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Thủ tục để người chồng hưởng trợ cấp khi vợ sinh con

– Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội)

– Thời hạn nộp hồ sơ phải trước 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việcLeave a Reply