Tổng kết thanh tra kiểm tra thuế 6 tháng 2017

Thanh tra kiểm tra thuế

Thanh tra kiểm tra thuế

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 11/7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết 6 tháng qua, số thuế thu ước đạt 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ 2016.

Về công tác quản lý khai thuế, tỉ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp đạt 93%; tỉ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn/đã nộp đạt 93%; tỉ lệ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đạt 99,81%.

Thanh tra kiểm tra thuếCũng trong 6 tháng qua, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.643,9 tỷ đồng, bằng 134,07% cùng kỳ năm 2016. Số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 3.429,92 tỷ đồng, đạt 44,87% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 147,42% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Tính đến 31/5/2017, tổng số tiền thuế nợ 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được 22.076 tỷ đồng, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, công tác chống chuyển giá đạt được nhiều tiến triển với việc phát hiện phát hiện đấu tranh tăng thu ngân sách trên 7.400 tỷ đồng, trong đó có trên 50% số tiền đã nộp vào ngân sách.