Cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2017

Cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm 2017 được cập nhật liên tục tại đây giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật những quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh.

Cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2017

Đây là công cụ cho phép tra cứu các Cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2017 nhanh chóng

Tháng cập nhậtNội dung cập nhậtToàn văn bảnChuyên mục
11-2017Bộ Công an ban hành Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Theo đó, trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày được cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cơ sở phải được hậu kiểm bởi cơ quan Công an có thẩm quyền.

Trước khi hậu kiểm, cơ sở kinh doanh được thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung hậu kiểm và thời gian thực hiện công tác hậu kiểm.
Nội dung hậu kiểm bao gồm:
- Kiểm tra về điều kiện đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (chỉ áp dụng đối với trường hợp có nghi vấn) bằng hình thức xác minh lý lịch;
- Kiểm tra trực tiếp các điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.
Thông tư 42/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/12/2017
42_2017_TT-BCAĐiều kiện kinh doanh
11-2017Bộ GTVT ban hành Thông tư 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ôtô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ.
Theo đó, ngoài đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này thì các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và thực hiện việc bán, phân phối xe ra thị trường phải thực hiện đúng lộ trình theo quy định như sau:
- Từ ngày 01/01/2018, xe ôtô con loại trên 7 - 9 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới; xe nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.
- Các trường hợp tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.
Nhãn năng lượng của xe được hiểu là nhãn cung cấp các thông tin liên quan đến loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn xe theo nhu cầu.
Thông tư 40/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
40_2017_TT-BGTVTĐiều kiện kinh doanh
11-2017Nghị định 113_2017_ND-CP về Kinh doanh hóa chất áp dụng từ 25-11-2017
Theo đó, quy định về điều kiện kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp như sau:
- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định này;
- Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn KTQG;
- Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
- Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định;
- Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
- Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
- Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định này phải được huấn luyện an toàn hóa chất.
Nghị định 113_2017_ND-CP về Kinh doanh hóa chất áp dụng từ 25-11-2017Điều kiện kinh doanh
10-2017Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 17 tháng 10 năm 2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.116_2017_ND-CPĐiều kiện kinh doanh
10-2017Nghị định 115/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2017 quy định về trình tự, thủ tục, mức tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải nộp để bảo đảm thi hành án (bao gồm thi hành hình phạt tiền và thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại); việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp để bảo đảm thi hành án.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
115_2017_ND-CPHình sự pháp nhân thương mại
10-2017Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Theo đó, Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này để xây dựng điều lệ công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 71.

Điều lệ mẫu gồm Phần mở đầu và 21 mục, đáp ứng đầy đủ nội dung quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 và thêm một số nội dung khác như:

- Mục tiêu hoạt động của công ty;
- Quyền điều tra sổ sách, hồ sơ công ty;
- Công nhân viên và công đoàn;
- Quy định về báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Trách nhiệm công bố thông tin.

Ngoài ra, Thông tư 95/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 06/11/2017) cũng ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng tại Phụ lục 2 để doanh nghiệp tham chiếu và áp dụng.
95_2017_TT-BTCĐiều kiện kinh doanh

 

www.expertis.vn

https://expertis.vn/thanh-lap-doanh-nghiep/