Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm giấy phép con

Việc Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm giấy phép con lần thứ 3 liên quan đến các lĩnh vực mà Ngành quản lý được giới chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá rất cao. Đây là thông điệp mạnh mẽ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, luôn đồng hành với doanh nghiệp trong bất luận hoàn cảnh nào.

Ngày 27/4/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1408/QĐ-BCT về tiếp tục cắt, giảm giấy phép con (lần thứ 3 – PV), theo đó tiếp tục bãi bỏ 12 thủ tục và đơn giản hóa 42 thủ tục đối với 10 lĩnh vực, tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 thông tư, 1 thông tư liên tịch mà Bộ đã ban hành nhằm cụ thể hóa 01 quyết định của Thủ tướng và 7 nghị định của Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực trên thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm gấy phép con

Doanh nghiệp tiếp tục được hưởng lợi với lần cắt giảm thủ tục hành chính lần thứ 3 từ Bộ Công Thương.

Trước đó, lần đầu tiên năm 2016, Bộ Công Thương thực hiện bãi bỏ 15 thủ tục và đơn giản hóa 108 thủ tục, trong tổng số 443 thủ tục hành chính thuộc phạm vi Bộ quản lý. Một năm sau đó, với Quyết định 3610a/QĐ-BCT, Bộ Công Thương tiếp tục công cuộc đổi mới cải cách khi cắt giảm và đơn giản hóa tới 183 thủ tục (trong đó cắt giảm 49 thủ tục, đơn giản hóa 134 thủ tục) trong tổng số 451 thủ tục tại thời điểm năm 2017 do Bộ quản lý. Và đây là lần thứ 3, Bộ tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đọc thêm
Giảm 10% giá hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển nội địa từ 01/5/2020

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong vòng hai năm trở lại đây, Bộ Công Thương đã thực sự chuyển động, cải cách mạnh mẽ theo đúng tinh thần của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là kiến tạo, đổi mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế.

Ngoài lĩnh vực xúc tiến thương mại; an toàn thực phẩm; xuất nhập khẩu, 7 lĩnh vực khác cũng được cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục lần này gồm có: Lĩnh vực giao dịch hàng hóa (3 thủ tục); lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường (9 thủ tục); quản lý cạnh tranh (7 thủ tục); kỹ thuật an toàn (5 thủ tục); kinh doanh rượu (2 thủ tục); năng lượng (3 thủ tục) và điện (1 thủ tục).

Điểm đáng chú ý trong “cuộc cách mạng thủ tục, giấy phép con lần thứ 3” của ngành Công Thương, được tập trung vào các lĩnh vực như: Năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh, tiêu chuẩn đo lường, xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm và xuất nhập khẩu…

Cụ thể, đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và bãi bỏ 9 thủ tục hành chính liên quan đến việc xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo

Ngoài ra, Bộ cũng bãi bỏ thành phần hồ sơ quy định về hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại; mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng; thay thế Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật bằng Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Cũng tại “cuộc cách mạng lần thứ 3 này”, lĩnh vực xúc tiến thương mại đã được giảm thời gian thực hiện từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc. Đối với quy định về việc thông báo thực hiện khuyến mại, thời hạn gửi thông báo đến Sở Công Thương được giảm từ 7 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Các trường hợp khác như xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài; Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài và xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam được rút ngắn thời gian từ 10 ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương bãi bỏ, đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính. Trong đó bãi bỏ quy định về tài liệu trong hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm như sau: Bản sao có xác nhận của cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm theo quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện và do Sở Công Thương thực hiện; đồng thời bãi bỏ nội dung “diện tích nhà xưởng”, “hệ thống thông gió”, “hệ thống chiếu sáng”…

Đọc thêm
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi Covid-19

Với lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định về việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP; giảm thời hạn thực hiện từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc đối với hoạt động cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành. Việc xin ý kiến của Bộ chuyên ngành chuyển từ trách nhiệm của thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ quan Nhà nước; đồng thời giảm thủ tục từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc đối với hoạt động cấp Giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT…www.expertis.vn

 

EN VI