Bản tin thuế 2021

Cập nhật các thông báo mới về thuế và môi trường pháp luật để biết những thay đổi mới nhất đối với luật thuế và luật liên quan đến doanh nghiệp của bạn!

MỤC LỤC CẬP NHẬT

THÁNG 12-2021

THÁNG 11-2021

THÁNG 10-2021

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế từ 01/01/2022

Luật quản lý thuế ngày càng đóng vai trò chủ đạo và thống nhất trong toàn bộ hoạt động quản lý thuế tại Việt Nam. Qua nhiều năm, các hướng dẫn về quản lý thuế thay đổi theo hướng gần hơn với hoạt động kinh doanh và cũng toàn diện hơn, quản lý tất cả mọi mặt liên quan đến thuế. Đặc biệt ngày càng rõ hơn về các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử.

THÁNG 09-2021

Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ

Thông tư quy định chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ 01/07/2022. Riêng thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm áp dụng trước vào ngày 01/11/2021

THÁNG 08-2021

Thông tư 43/2021/TT-BTC bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5%

Theo đó, bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5% khi có một trong các loại giấy tờ sau đây:
– Giấy phép nhập khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế; Theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

THÁNG 07-2021

THÁNG 06-2021

THÁNG 05-2021

Đánh giá rủi ro thuế và giám sát trọng điểm người nộp thuế từ 02/07/2021

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân
Thông tư 31-2021-TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2021, có hiệu lực từ ngày 02/07/2021, theo đó:
🔸 Đánh giá phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế;
🔸 Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế.

THÁNG 04-2021

THÁNG 03-2021

THÁNG 02-2021

THÁNG 01-2021

Bạn cần hỗ trợ?

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy Bản tin cập nhật về thuế của EXPERTIS hữu ích và chúng tôi hoan nghênh cơ hội thảo luận thêm về các vấn đề đã trình bày và tác động của chúng đối với doanh nghiệp của bạn.

CẬP NHẬT CHỦ ĐỘNG BẢN TIN THUẾ