Thay đổi thông tin đăng ký thuế khi làm mới căn cước công dân gắn chíp

Phải thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin trên GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký đầu tư, và đăng ký thay đổi với cơ quan thuế khi đổi từ CMND 9 số sang CCCD 12 số gắn chip .

Nên cập nhật khi đổi từ CMND 9 số sang Căn cước công dân gắn chip

Cả nước hiện có hàng chục triệu người dân đang làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân (CMND), hoặc căn cước công dân (CCCD) cũ sang CCCD gắn chíp. Bộ Công an dự kiến tới tháng 7/2021, sẽ có khoảng 50 triệu người được cấp CCCD gắn chíp. Như vậy, sẽ có hàng chục triệu người sẽ phải cập nhật, đăng ký mã số thuế cá nhân tích hợp vào thẻ căn cước mới.

Đáng chú ý, tại khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 quy định, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với CQT, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế (trong đó có thay đổi về số CMND/CCCD…) phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với CQT quản lý trực tiếp. Thời gian thông báo thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Cũng theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế sẽ bị phạt cảnh cáo, hoặc áp dụng các mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Thông tin này khiến nhiều NNT lo lắng về việc nếu chưa kịp hoặc “quên” thông báo cập nhật thông tin khai thuế thì sẽ bị phạt.

Theo đó, khi thay đổi thông tin do đổi CMND hoặc CCCD, NNT phải thực hiện thông báo với CQT, để cập nhật dữ liệu trong quản lý thuế cá nhân theo 2 cách. Cụ thể:

Thứ nhất, NNT thay đổi thông tin trực tiếp với CQT. Thực hiện theo cách này, NNT thực hiện kê khai các thông tin muốn thay đổi tại mẫu 08-MST theo Thông tư số 105/2020/BTC và đính kèm CMND/CCCD bản photo, hoặc bản photo các tài liệu có liên quan đến việc thay đổi thông tin nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp cấp mã số thuế cho cá nhân.

Thứ hai, áp dụng đối với trường hợp NNT và cơ quan chi trả thu nhập do cùng một CQT quản lý. Theo cách này, NNT có thể thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập. Như vậy, cá nhân gửi bản photo các giấy tờ có liên quan đến thay đổi thông tin cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai mẫu số 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi. Sau đó, cơ quan chi trả thu nhập gửi CQT quản lý đơn vị.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NNT, CQT quản lý trực tiếp NNT có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Các trường hợp được "không xử phạt" nếu chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế khi làm mới căn cước công dân gắn chíp

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, nhằm tạo điều kiện cho NNT trong đợt thay đổi CCCD có gắn chíp lần này, tại khoản 6 Điều 11 Nghị định  125/2020/NĐ-CP có nêu các trường hợp gồm: Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về CMND khi được cấp thẻ CCCD; Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về CMND khi NNT thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ CCCD… sẽ không bị xử phạt.

Tổng cục Thuế khẳng định, quy định mới này được áp dụng giúp NNT yên tâm trong việc kê khai mã số thuế cá nhân để tích hợp vào thẻ CCCD mới có gắn chíp. Đồng thời, CQT các cấp khuyến khích NNT khi thay đổi thông tin đăng ký thuế thì cập nhật lại với CQT, điều này cũng là để bảo vệ quyền lợi cho chính NNT.

Các trường hợp phải cập nhật khi đổi từ CMND 9 số sang Căn cước công dân gắn chip

Đối với các vị trí quản lý của doanh nghiệp như là: chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi đổi từ CMND 9 số sang Căn cước công dân gắn chip phải thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và đăng ký thay đổi với cơ quan thuế.

Đăng ký cập nhật?