Gần 40 ngàn DN mới thành lập 4 tháng 2017

DN mới thành lập

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2017, cả nước có 2.274 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 75,7% so với tháng trước.

Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 369,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 4 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước gồm thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản; tiếp đó là giáo dục và đào tạo; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác…

Số liệu của Tổng cục thống kê cũng cho thấy, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2017 là 4.057 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 15,7%), trong đó 3.745 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%.

Kinh doanh thành công là kết quả cạnh tranh thành công, doanh nghiệp như một đội bóng, bạn nghĩ sao nếu bạn chỉ có một mình và theo vài trợ lý cá nhân

www.expertis.vn

Đọc thêm bài của Expertis: http://expertis.vn/vi-sao-nen-thanh-lap-dn-de-kinh-doanh/

 

Đọc thêm
Cần “tháo gỡ” ngay tình trạng văn bản chồng chất văn bản