WE ARE EXPERTS

Expertis là đơn vị kiểm toán độc lập chuyên nghiệp được cấp phép

Chất lượng con người và chất lượng công việc kiểm toán được kiểm soát chặt chẽ

Expertis luôn thấu hiểu và chia sẽ những vấn đề khó khăn trong quá trình kiểm toán

CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG – THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đáp ứng tốt các mục đích:

Kiểm toán theo yêu cầu của ngân hàng (Kiểm toán cho mục đích vay…)
Kiểm toán theo yêu cầu của bên thứ 3 (Kiểm toán đấu thầu…)
Kiểm toán hợp nhất BCTC
Kiểm toán cho mục đích mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

4 KHÁC BIỆT CỦA EXPERTIS

LÝ DO CHỌN EXPERTIS

Tương tác nhanh dễ đàng
Làm việc chuyên nghiệp
Kết quả chính xác
Hỗ trợ hữu ích cho kế toán