Yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  1. Đối với cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chứa đảm bảo cho việc bảo quản, xuất nhập các sản phẩm vật liệu xây dựng.
  2. Phải có đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các vật liệu xây dựng dễ cháy, có mùi, hóa chất độc hại, bụi bẩn.
  3. Các loại vật liệu bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh thì tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý


Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of