Quý khách vui lòng điền các thông tin bên để Expertis thông báo về mức phí của các dịch vụ vào thời gian phù hợp nhất với quý khách.

Mức phí luôn được đề xuất hợp lý từ các chuyên gia có trình độ và trách nhiệm của chúng tôi.

Expertis cung cấp 5 nhóm dịch vụ chuyên môn

  • Dịch vụ kiểm toán

  • Dịch vụ Kế toán – Thuế
  • Dịch vụ Tư vấn đầu tư
  • Dịch vụ Tư vấn quản trị
  • Cổng giao dịch Cơ hội M&A

0905 616 800

(84.8) 62 64 69 67

admin@expertis.vn