Gửi yêu cầu báo giá dịch vụ

Quý khách vui lòng điền các thông tin bên để Expertis thông báo về mức phí của các dịch vụ vào thời gian phù hợp nhất với quý khách.

Mức phí luôn được đề xuất hợp lý từ các chuyên gia có trình độ và trách nhiệm của chúng tôi.

 

Expertis cung cấp 5 nhóm dịch vụ chuyên môn

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ Kế toán - Thuế

Dịch vụ Tư vấn đầu tư

Dịch vụ Tư vấn quản trị

Cổng giao dịch Cơ hội M&A

Industry*

0905 616 800

(84.8) 62 64 69 67

cskh@expertis.vn