Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đây là công cụ tra cứu quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hiện hành (Theo thông tư số 166/2013/TT-BTC)

vi phạm hành chính về thuế

[table id=14 datatables_search_highlight=true  /]

Xem toàn văn: 166_2013_TT_BTC xử phat vi phạm hành chính về thuế

 

Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo
EN VI