XỬ PHẠT HÓA ĐƠN

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
09/11/2013 24/9/2013Nghị định số 109/2013/NĐ-CPQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn
02/03/2014 17/01/2014Thông Tư Số: 10/2014/TT-BTCHướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)