XỨ LÝ VI PHẠM VỀ THUẾ

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
01/04/2009
13/02/2009
sửa đổi Nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
29/06/2007
14/06/2007
Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
01/07/2007
07/06/2007
Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
15/12/2013
16/10/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
30/11/2013
16/10/2013
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
01/01/2014
15/11/2013
Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Phụ lục Thông tư số: 166/2013/TT-BTCMột số biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế
21/02/2014
31/12/2013
Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế