Xử lý trường hợp mất hóa đơn liên giao người mua hàng

Về việc mất hoá đơn đã lập (liên giao cho người mua hàng)

1/ Trường hợp người bán làm mất hoá đơn : 

Tại khoản 4 điều 11 thông tư 10/2014-TT/BTC quy định như sau :

  • Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã phát hành và đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn.
  • Phạt tiền cảnh cáo đồng đối với hành vi làm mất các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ.

2/ Trường hợp người mua làm mất hoá đơn :

Theo điều 12 thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về mức xử phạt làm mất hoá đơn như sau:

+ Phạt tiền 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập.

Thủ tục xử lý trường hợp mất hóa đơn. 

Theo điều 24 thông tư 39/2014/TT-BTCquy định xử lý trường hợp mất hoá đơn như sau :

Trường hợp khi bán hàng hoá, dịch vụ người bán đã lập hoá đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất liên 2 hoá đơn bản gốc đã lập thì tiến hành xử lý như sau :

  • Bên nào làm mất thì bên đó làm thông báo BC21/AC (chậm nhất 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hoá đơn) gửi đến cơ quan quản lý trực tiếp của mình.
  • Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hoá đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu trên biên bản.
  • Người bán sao chụp liên 1 của hoá đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hoá đơn để giao cho người mua, Người mua sử dụng hoá đơn bản sao có ký xác nhận kèm theo biên bản về việc mất liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hoá đơn.
Đọc thêm
Mức phí chậm nộp Thuế Môn Bài và điều cần biết trong năm 2019

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.