Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn tự in sai sót ở tiêu thức người bán trên hóa đơn

Quy định tại điều 3, thông tư 26/2015/TT-BTC về tiêu thức trên hóa đơn như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

–> Trường hợp DN sử dụng hóa đơn tự in thiếu chữ TMCP ở tiêu thức bán hàng, công văn 4753/TCT-CS hướng dẫn xử lý như sau:

– Người mua thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được kê khai và khấu trừ thuế.

– Với những hóa đơn đã được phát hành nhưng chưa được sử dụng, thì Công ty thực hiện sửa lại tên theo đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của Công ty.

Đọc thêm
Nghị quyết 84/NQ-CP về các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19

– Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu 3.13, phụ lục ban hành kèm thông tư 39/2014/TT-BTC.

___________

Giải pháp:

Nếu DN phát sinh vấn đề chi tiết như trên, cần làm công văn để nhận được sự hướng dẫn theo trường hợp cụ thể của DN đối với cơ quan quản lý trực tiếp.

Nguồn: www.afaplanet.com

 

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expert