Xây dựng hệ thống kế toán – thuế

Xây dựng hệ thống kế toán – thuế2018-06-18T09:36:19+00:00

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” background_color=”#f5f9fc”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]

Thông tin là chìa khóa quản trị doanh nghiệp thành công

Trong môi trường cạnh tranh công bằng nhưng khốc liệt, doanh nghiệp cần nhiều thông tin kế toán, tài chính, kinh doanh để việc quản trị hiệu quả.

Trong thời đại thông tin ngày nay, hàng loạt doanh nghiệp bại trận trong cuộc chiến thông tin, việc suy giảm kinh doanh không phải do việc kinh doanh gặp khó khăn, mà vì không nắm bắt thông tin của doanh nghiệp mình chính xác, ra quyết định không chính xác, lãng phí nguồn lực, trong khi đó, đối thủ nắm bắt thông tin nhanh hơn, ra quyết định chính xác hơn.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][line_graph type=”rounded” labels=”Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4″]#FBDE1C, Kinh doanh,1,120,80,110;#03b4fe,Tiền,100,20,110,15;#f5f5f5,Tài sản,20,40,60,70[/line_graph][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” background_color=”#0078d7″][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]Các thông tin tài chính tối quan trọng DN cần có

Doanh nghiệp cần những thông tin kế toán, tài chính, kinh doanh đa dạng, đa chiều, có mối liên hệ lẫn nhau trong một hệ thống tổng thể mô tả tình hình hoạt động của doanh nghiệp[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”1/4″][vc_empty_space][vc_column_text]Thông tin về tình hình kinh doanh


 • Doanh thu  bán hàng
 • Giá vốn
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý
 • Lợi nhuận

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_empty_space][vc_column_text]Thông tin về tài sản và vốn kinh doanh


 • Tiền mặt
 • Tiền trong ngân hang
 • Nợ Phải thu khách hàng
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản, công cụ, máy  mc
 • Nợ phải trả người bán
 • Vốn bỏ ra kinh doanh
 • Lợi nhuận tích lũy

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_empty_space][vc_column_text]Thông tin về dòng tiền của công ty


 • Tiền thu từ bán hàng hoặc dịch vụ
 • Tiền thu từ vay
 • Tiền chi mua hàng hóa dịch vụ
 • Tiền chi trả lương và BHXH
 • Tiền chi đầu tư tài sản, công cụ
 • Tiền chi trả lãi ngân hàng
 • Tiền chi nộp thuế

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_empty_space][vc_column_text]Thông tin về nghĩa vụ Thuế và BHXH


 • Thuế GTGT phát sinh
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh
 • Thuế thu nhập cá nhân phát sinh
 • Các rủi ro thuế của công ty
 • Bảo hiểm xã hội, y tế phải nộp

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]Giải pháp khoa học giúp cung cấp thông tin tài chính cho DN

Doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống tài chính kế toán phù hợp để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho việc quản trị. Việc xây dựng đòi hỏi đúng và hiệu quả.

Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán do Expertis nghiên cứu phát triển là phương pháp duy nhất hiệu quả đã được tư vấn triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp.

Để xây dựng hệ thống thông tin thành công, doanh nghiệp cần có 3 yếu tốt đồng đều, hiệu quả là:

 • Nhân sự có năng lực
 • Quy trình công việc hiệu quả
 • Phần mềm quản lý phù hợp

Ngoài ra không có giải pháp nào khác, các doanh nghiệp từ địa phương đến toàn cầu, từ lớn đến vừa và nhỏ, nếu áp dụng hiệu quả tư duy quản lý này, việc xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán chắc chắn thành công.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Mô hình tối ưu[/vc_column_text][pie_chart3 width=”200″ height=”200″]33,#FBDE1c,Emloyee; 33,#03b4fe,Process; 34,#f5f5f5,Software[/pie_chart3][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” background_color=”#f2f2f2″][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]Các mô hình sai dẫn đến lãng phí và không thành công[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Không có quy trình là sai lầm phổ biến.

Sai lầm xảy ra khi doanh nghiệp đầu tư không đồng đều, chỉ đầu tư nhân sự giỏi, hoặc mua phần mềm, mà không có quy trình để kết hợp hiệu quả.

Do đó dẫn đến sự phụ thuộc vào sự hiểu biết, tình trạng tâm lý của nhân sự, bản thân nhân sự cũng mệt mỏi vì chịu trách nhiệm về thông tin nhưng không thể kết hợp với các bộ phận khác một cách hiệu quả, các bộ phận khác không có quy trình để tuân thủ nên làm tự do, không cung cấp đầy đủ thông tin, gánh nặng cho nhân sự phụ trách là Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, hoặc giám đốc tài chính.

Thông tin dù có cung cấp được cũng không chắc do không có hệ thống để kiểm chứng, do đó độ tin cậy của thông tin không cao. Dịch vụ kiểm toán có thể giai quyết 1 phần nhưng cũng không thể toàn diện, điển hình là hiện nay, nhưng công ty niêm yết, việc xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ là điều bắt buộc.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space][vc_column_text]Mô hình sai (phụ thuộc)

Phụ thuộc do chỉ đầu tư nhân sự giỏi, mua phần mềm, mà không có quy trình để kết hợp hiệu quả. Do đó dẫn đến sự phụ thuộc vào sự hiểu biết và cập nhật của nhân sự.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space][vc_column_text]Mô hình sai (Lãng phí)

Do doanh nghiệp chỉ đầu tư Quy trình và Phần mềm, mà không có Nhân sự có năng lực có thể thực hiện được, dẫn đến lãng phí tài nguyên đã đầu tư[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space][vc_column_text]Mô hình sai (Hiệu quả hạn chế)

Do doanh nghiệp chỉ đầu tư Quy trình và Nhân sự mà không đầu tư Phần mềm, do đó hiệu quả của việc quản lý không cao, mất nhiều thời gian để hoàn thành mà không thể kiểm soát kết quả có chính xác hay không[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]Dịch vụ xây dựng quy trình quản lý tài chính kế toán cho doanh nghiệp[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space][vc_column_text]Xây dựng quy trình


Các quy trình sẽ xây dựng, tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bỏ bớt một số quy trình không áp dụng

 • Quy trình tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng
 • Quy trình Bán hàng và Nợ phải thu người mua
 • Quy trình Mua hàng và Nợ phải trả người bán
 • Quy trình quản lý hàng tồn kho
 • Quy trình giá thành Sản xuất (liên tục)
 • Quy trình giá thành vụ việc, công trình xây dựng
 • Quy trình quản lý tài sản, công cụ dụng cụ
 • Quy trình lương, bảo hiểm xã hội
 • Quy trình quản lý vốn kinh doanh
 • Quy trình Kế toán tổng hợp
 • Quy trình lập Báo cáo tài chính
 • Quy trình soát xét các loại thuế

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space][vc_column_text]Hỗ trợ nhân sự


Hỗ trợ nhân sự áp dụng quy trình vào thực tế doanh nghiệp, tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình áp

Tư vấn tuyển dụng nhân sự phù hợp nếu doanh nghiệp chưa có nhân sự hiện hữu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space][vc_column_text]Tư vấn phần mềm


Tư vấn ứng dụng phần mềm hiện có của doanh nghiệp để ứng dụng quy trình

Tư vấn lưa chọn phần mềm phù hợp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có phần mềm[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1434538871508{margin-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]

Khách hàng sử dụng tiêu biểu 2016

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kim Khánh là một công ty chuyên về dịch vụ toàn diện của nghành hàng hải như : đại lý tàu biển, vệ sinh tàu biển, cung ứng thực phẩm, thiết bị, sửa chữa, thay đổi thuyền viên, đại lý giao nhận xuất nhập khẩu…[/vc_column_text][vc_single_image image=”4248″ img_size=”full” qode_css_animation=”” css=”.vc_custom_1480865076840{padding-top: 15px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4245″ img_size=”full” qode_css_animation=”” css=”.vc_custom_1480864547188{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_text]GEA is one of the largest suppliers of process technology for the food industry and for a wide range of other industries. In 2015, GEA generated consolidated revenues in excess of about EUR 4.6 billion.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Song Thịnh Phát (Thương Hiệu STOP COFFEE GO)được thành lập bởi những chuyên gia Coffee có kinh nghiệm, yêu nghề mang tâm trách nhiệm để sống trọn với nghề, coi sự sống còn của bản thân chính là sự tồn tại trường tồn mãi mãi của hạt Coffee[/vc_column_text][vc_single_image image=”4247″ img_size=”full” qode_css_animation=”” css=”.vc_custom_1480864932158{padding-top: 15px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text]Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi[/vc_column_text][vc_column_text]Ms. Dạ Minh

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Tel: 0905.616.800 Email: daminh@expetis.vn[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text]Yêu cầu báo giá

Vui lòng điền vào form đơn giản dưới đây để liên hệ với Expertis, đội ngũ nhân viên thân thiện sẽ liên hệ với Quý Anh/Chị trong thời gian phù hợp. Quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi[/vc_column_text]

Industry*

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row]

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo