Trong môi trường cạnh tranh công bằng nhưng khốc liệt, doanh nghiệp cần nhiều thông tin kế toán, tài chính, kinh doanh để việc quản trị hiệu quả.

Trong thời đại thông tin ngày nay, hàng loạt doanh nghiệp bại trận trong cuộc chiến thông tin, việc suy giảm kinh doanh không phải do việc kinh doanh gặp khó khăn, mà vì không nắm bắt thông tin của doanh nghiệp mình chính xác, ra quyết định không chính xác, lãng phí nguồn lực, trong khi đó, đối thủ nắm bắt thông tin nhanh hơn, ra quyết định chính xác hơn.

thong-tin-quan-tri

Mục lục

Các thông tin tài chính tối quan trọng DN cần có

Doanh nghiệp cần những thông tin kế toán, tài chính, kinh doanh đa dạng, đa chiều, có mối liên hệ lẫn nhau trong một hệ thống tổng thể mô tả tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Thông tin về tình hình kinh doanh

 • Doanh thu  bán hàng
 • Giá vốn
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý
 • Lợi nhuận

Thông tin về tài sản và vốn kinh doanh

 • Tiền mặt
 • Tiền trong ngân hàng
 • Nợ Phải thu khách hàng
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản, công cụ, máy  mc
 • Nợ phải trả người bán
 • Vốn bỏ ra kinh doanh
 • Lợi nhuận tích lũy

Thông tin về dòng tiền của công ty

 • Tiền thu từ bán hàng hoặc dịch vụ
 • Tiền thu từ vay
 • Tiền chi mua hàng hóa dịch vụ
 • Tiền chi trả lương và BHXH
 • Tiền chi đầu tư tài sản, công cụ
 • Tiền chi trả lãi ngân hàng
 • Tiền chi nộp thuế

Thông tin về nghĩa vụ Thuế và BHXH

 • Thuế GTGT phát sinh
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh
 • Thuế thu nhập cá nhân phát sinh
 • Các rủi ro thuế của công ty
 • Bảo hiểm xã hội, y tế phải nộp

Giải pháp khoa học giúp cung cấp thông tin tài chính cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống Kế toán thuế phù hợp để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho việc quản trị. Việc xây dựng hệ thống kế toán đòi hỏi đúng và hiệu quả.

Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán do Expertis nghiên cứu phát triển là phương pháp duy nhất hiệu quả đã được tư vấn triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp.

Để xây dựng hệ thống thông tin thành công, doanh nghiệp cần có 3 yếu tốt đồng đều, hiệu quả là:

 • Nhân sự có năng lực
 • Quy trình công việc hiệu quả
 • Phần mềm quản lý phù hợp

Ngoài ra không có giải pháp nào khác, các doanh nghiệp từ địa phương đến toàn cầu, từ lớn đến vừa và nhỏ, nếu áp dụng hiệu quả tư duy quản lý này, việc xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán chắc chắn thành công.

Các mô hình sai dẫn đến lãng phí và không thành công

Không có quy trình là sai lầm phổ biến

Sai lầm xảy ra khi doanh nghiệp đầu tư không đồng đều, chỉ đầu tư nhân sự giỏi, hoặc mua phần mềm, mà không có các quy trình kế toán để kết hợp hiệu quả.

Do đó dẫn đến sự phụ thuộc vào sự hiểu biết, tình trạng tâm lý của nhân sự, bản thân nhân sự cũng mệt mỏi vì chịu trách nhiệm về thông tin nhưng không thể kết hợp với các bộ phận khác một cách hiệu quả, các bộ phận khác không có quy trình để tuân thủ nên làm tự do, không cung cấp đầy đủ thông tin, gánh nặng cho nhân sự phụ trách là Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, hoặc giám đốc tài chính.

Thông tin dù có cung cấp được cũng không chắc do không có hệ thống để kiểm chứng, do đó độ tin cậy của thông tin không cao. Dịch vụ kiểm toán có thể giai quyết 1 phần nhưng cũng không thể toàn diện, điển hình là hiện nay, nhưng công ty niêm yết, việc xây dựng quy trình kế toán, kiểm soát nội bộ là điều bắt buộc.

Mô hình sai (phụ thuộc)

Phụ thuộc do chỉ đầu tư nhân sự giỏi, mua phần mềm, mà không có quy trình rõ ràng để kết hợp dẫn đến tình trạng lãng phí và kém hiệu quả. Do đó dẫn đến sự phụ thuộc vào sự hiểu biết và cập nhật của nhân sự.

Mô hình sai (Lãng phí)

Do doanh nghiệp chỉ đầu tư Quy trình và Phần mềm, mà không có Nhân sự có năng lực có thể thực hiện được, dẫn đến lãng phí tài nguyên đã đầu tư

Mô hình sai (Hiệu quả hạn chế)

Do doanh nghiệp chỉ đầu tư Quy trình và Nhân sự mà không đầu tư Phần mềm, do đó hiệu quả của việc quản lý không cao, mất nhiều thời gian để hoàn thành mà không thể kiểm soát kết quả có chính xác hay không

Dịch vụ xây dựng quy trình quản lý tài chính – xây dựng hệ thống Kế toán thuế cho doanh nghiệp

Quy trình xây dựng hệ thống kế toán thuế, tài chính

Các quy trình sẽ xây dựng, tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bỏ bớt một số quy trình không áp dụng

 • Quy trình tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng
 • Quy trình Bán hàng và Nợ phải thu người mua
 • Quy trình Mua hàng và Nợ phải trả người bán
 • Quy trình quản lý hàng tồn kho
 • Quy trình giá thành Sản xuất (liên tục)
 • Quy trình giá thành vụ việc, công trình xây dựng
 • Quy trình quản lý tài sản, công cụ dụng cụ
 • Quy trình lương, bảo hiểm xã hội
 • Quy trình quản lý vốn kinh doanh
 • Quy trình Kế toán tổng hợp
 • Quy trình lập Báo cáo tài chính
 • Quy trình soát xét các loại thuế

Hỗ trợ nhân sự

Hỗ trợ nhân sự áp dụng quy trình vào thực tế doanh nghiệp, tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình áp

Tư vấn tuyển dụng nhân sự phù hợp nếu doanh nghiệp chưa có nhân sự hiện hữu

Tư vấn phần mềm

Tư vấn ứng dụng phần mềm hiện có của doanh nghiệp để ứng dụng quy trình

Tư vấn lưa chọn phần mềm phù hợp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có phần mềm