Từ 01-06-2017 quy định nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam.

Từ 01-06-2017 quy định nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam
1. Những nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017 quy định nhãn hàng hóa phải thể hiện những nội dung sau:

– Tên hàng hóa;

– Xuất xứ hàng hóa;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

– Những nội dung khác tùy vào tính chất loại hàng hóa.

2. Ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi trên nhãn hàng hóa

Theo quy định tại Nghị định 43/CP, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

Trường hợp bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng mà nhãn hàng hóa đã ghi ngày sản xuất thì được phép ghi hạn sử dụng là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất, nếu nhãn hàng hóa đã ghi hạn sử dụng thì được phép ghi ngày sản xuất là khoảng thời gian trước sử dụng.

Đối với hàng hóa được san, chiết, đóng gói thì theo quy định tại Nghị định 43 năm 2017 phải thể hiện ngày san, chiết, đóng gói và hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất.

Đọc thêm
Hướng dẫn trả lương ngừng việc trong thời gian dịch bệnh Covid

3. Những thông tin bắt buộc thể hiện đối với hàng hóa dạng rời hoặc hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản

Những hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời ví dụ như phụ gia thực phẩm, hóa chất, bán trực tiếp cho người tiêu dùng theo quy định của Nghị định 43/NĐ-CP năm 2017 phải được công khai những thông tin sau:

– Tên hàng hóa;

– Hạn sử dụng;

– Tên cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa;

– Hướng dẫn sử dụng;

– Cảnh báo an toàn (nếu có).
Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 và bãi bỏ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP

43_2017_nd-cp_346310

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn
dang ky expertis