Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế – Phần 2

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm về các trình tự cũng như thủ tục kiểm tra thuế trước các kỳ thanh tra. Thậm chí, cả những nhân viên kế toán lâu năm của doanh nghiệp vẫn chưa cập nhật được các quy định và trình tự kiểm tra, thanh tra của cán bộ thuế tại doanh nghiệp ra sao. Do vậy, Expertis cập nhật đến quý doanh nghiệp những quy định và lưu ý về các quy định, trình tự, thủ tục kiểm tra thuế như sau:

Thủ tục kiểm tra thuế

Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế

Quy định về trình tự và thủ tục kiểm tra thuế:

  • Việc kiểm tra được tiến hành chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành.
  • Khi bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố Quyết định kiểm tra thuế, lập Biên bản công bố (mẫu số 05/KTTT- TT 156/2013/TT-BTC) .
  • Thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố, thời gian gia hạn không quá 05 ngày làm việc thực tế.

Nghĩa vụ của người nộp thuế

  • Người nộp thuế có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu (trường hợp người nộp thuế sử dụng phần mềm kế toán thì cung cấp cả file mềm) liên quan.
  • Trường hợp người nộp thuế thực hiện kế toán trên máy vi tính bằng phần mềm kế toán (đáp ứng quy định tại Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán) thì đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp sổ kế toán được lưu trữ trên các dữ liệu điện tử đọc được bằng các phần mềm văn phòng thông dụng, có nội dung như bản người nộp thuế đã in ra để lưu trữ theo quy định, mà không yêu cầu in ra giấy.
Đọc thêm
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi Covid-19

Trường hợp bất khả kháng

Trong thời gian kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp bất khả kháng phải tạm dừng kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra nêu rõ lý do tạm dừng, thời hạn tạm dừng để trình ra thông báo về việc tạm dừng kiểm tra. Thời gian tạm dừng không tính trong thời hạn kiểm tra.

Trường hợp bị xử phạt hành chính

  • Trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định kiểm tra thuế quá thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định;
  • Từ chối trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.
  • bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (lập biên bản vi phạm hành chính, nếu người vi phạm, hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào BB phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ hoặc của 2 người chứng kiến).

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

 

Xem thêm: Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế – phần 1

 

Đọc thêm
Giảm 10% giá hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển nội địa từ 01/5/2020

Các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

thủ tục kiểm toán

EN VI