Tra cứu nhanh ngành nghề doanh nghiệp theo Mã số thuế

Sau khi nhập Mã Số Thuế (mst) vào ô tìm kiếm sẽ cho ra một số thông tin doanh nghiệp gồm:

+ Tên doanh nghiệp bằng tiếng việt

+ Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài

+ Tên viết tắt

+ Loại hình doanh nghiệp

+ Thông tin người đại diện theo pháp luật,

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Ngày thành lập

+ Mẫu dấu

+ Ngành nghề kinh doanh.

 

Các bước thực hiện:

B1: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

B2: Nhập mã số thuế doanh nghiệp

 

Tra cứu ngành nghề doanh nghiệp chỉ với vài thao tác đơn giản

Tra cứu nhanh ngành nghề kinh doanh

hướng dẫn tìm nhanh ngành nghề kinh doanh của công ty

Hướng dẫn tra cứu ngành nghề doanh nghiệp đăng ký

Hướng dẫn tra cứu ngành nghề đăng ký của dn

Tìm thông tin đăng ký ngành nghề doanh nghiệp

 Leave a Reply