TP.HCM khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp lần 2

Chiều 10-9, Cục Thống kê TP.HCM cho biết đang phối hợp với Cục Thuế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông Thành phố triển khai công tác điều tra đột xuất đến các quận, huyện cùng các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM với nội dung đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ 2 theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT, ngày 7/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.