Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

Mới đây, Tổng cục Thuế ban hành công văn đề nghị các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế. Nội dung này được thực hiện theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019.

Những thông tin tài khoản ngân hàng cần cung cấp cho cơ quan thuế

Sau khi triển khai thí điểm với 5 ngân hàng (BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MB và Agribank) cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, Tổng cục thuế đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại (gọi tắt là NHTM) cung cấp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho cơ quan thuế các thông tin sau:

  • Tên chủ tài khoản
  • Số hiệu tài khoản
  • Ngày mở tài khoản (ngày bắt đầu hoạt động)
  • Ngày đóng tài khoản

Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác, lưu trữ, truyền nhận và bảo mật hoàn toàn các thông tin tài khoản của người nộp thuế.

Quy trình cung cấp thông tin tài khoản cho Tổng cục thuế

Đầu tiên, Tổng cục thuế tiến hành cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho NHTM. Ngân hàng có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin Tổng cục thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục thuế.

  • Trường hợp khách hàng đã có thông tin mã số thuế thì NHTM thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế.
  • Trường hợp khách hàng chưa có mã số thuế thì NHTM thực hiện đối chiếu với loại số giấy tờ theo mã số thuế của người nộp thuế do Tổng cục thuế cung cấp .

Thời gian chậm nhất trong vòng 90 ngày, NHTM phải lập và gửi danh sách tài khoản thanh toán lần đầu của người nộp thuế đến Tổng cục thuế. Danh sách gồm toàn bộ các tài khoản thanh toán còn hiệu lực của người nộp thuế trong tháng trước liền kề của tháng cung cấp thông tin.

Định kỳ hàng tháng muộn nhất là ngày 10 của tháng kế tiếp, NHTM cần cung cấp thông tin số hiệu các tài khoản phát sinh và các tài khoản đóng trong kỳ.

Đăng ký cập nhật?