Tạo điều kiện cho người nộp thuế: Tổng cục Thuế công khai thông tin trên trang thông tin điện tử

Thuế công khai thông tin - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 576/QĐ-TCT về Quy trình công khai thông tin trên trang điện tử của Tổng cục Thuế nhằm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới hành chính thuế, tăng cường kỷ luật trong quản lý thuế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Cụ thể, Tổng cụ Thuế sẽ đăng tải những câu hỏi của doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến các chế độ, chính sách và các văn bản trả lời người nộp thuế từ cơ quan thuế các cấp tại mục “Công khai thông tin văn bản”. Toàn bộ văn bản hỏi – trả lời sẽ được công khai thông tin về mã CQT; số đến, ký hiệu của văn bản; trích yếu nội dung; ngày, đơn vị tiếp nhận/trả lời văn bản hỏi, đồng thời sẽ đính kèm toàn văn của văn bản hỏi dưới dạng trang PDF.

Thời hạn công khai thông tin:

• Đối với văn bản hỏi: sau khi tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận phải thực hiện đề xuất đưa văn bản lên website và chuyển cho bộ phận xử lý ngay trong ngày hoặc đầu giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo. Khi văn bản đến bộ phận xử lý thì đồng thời được tự động cập nhật lên website của ngành. Thời hạn luân chuyển, xử lý văn bản đến thực hiện theo quy chế làm việc của từng đơn vị.

• Đối với văn bản trả lời: được bộ phận phát hành văn bản tiếp nhận và chuyển đi ngay trong ngày hoặc đầu ngày làm việc tiếp theo đến nơi nhận của văn bản, đồng thời được đăng tải tự động trên website của Tổng cục Thuế.

Cách thức tra cứu thông tin:

Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn, sau đó chọn đầy đủ các điều kiện để tra cứu văn bản công khai gồm CQT, số văn bản đến, ngày văn bản đến sau đó chọn nút tra cứu và hệ thống sẽ hiện kết quả.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai chương trình quản lý văn bản, tổ chức triển khai vận hành và chịu trách nhiệm tổ chức đăng tải nội dung văn bản hỏi, văn bản trả lời lên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo đúng quy chế. Song song đó, đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại CQT các cấp cũng phải đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, dung lượng đường truyền, phần mềm ứng dụng để công khai thông tin văn bản được diễn ra suôn sẻ.

https://www.expertis.vn