Việc góp vốn đầu tư bằng tài sản của Công ty 100% vốn nước ngoài có phải đóng thuế nhà thầu không?

Quy định tại điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC về đối tượng đóng thuế nhà thầu:

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu…”

–> Trường hợp DN là Công ty TNHH 1TV có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có giấy phép đầu tư ghi nhận rõ vốn điều lệ góp bằng tiền và tài sản đúng với quy định về đầu tư và vốn điều lệ theo hình thức đầu tư góp vốn bằng tài sản là máy móc, thiết bị của công ty mẹ ở nước ngoài chuyển về theo tiến độ góp vốn điều lệ có đầy đủ giấy tờ theo quy định và việc góp vốn không phát sinh thanh toán thì công ty mẹ ở nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng chịu thuế nhà thầu.

Theo đó công ty mẹ không phải kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với việc cung cấp máy móc, thiết bị cho Công ty.

Đọc thêm
Đề xuất hàng loạt giải pháp "cứu" doanh nghiệp khỏi mùa Covid-19 đợt 2

 

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn