Tin tức

Tin tức2019-01-04T12:06:57+00:00

Tin mới

Post Image

Việt Nam và đặc khu Macau ký thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần

Macau và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tránh...

Doanh nghiệp tư nhân đang teo dần, còn khối FDI báo lỗ kỷ lục

Theo kết quả điều tra PCI, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo lãi giảm xuống còn 54,3% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, 37,9% doanh nghiệp báo lỗ, cũng là một con số kỷ lục mới. Gần 40% doanh ngiệp FDI báo lỗ. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi...

Tầm quan trọng của kế toán đối với doanh nghiệp

Kế toán là gì và tại sao doanh nghiệp cần nó?...

Tổng hợp những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

Từ ngày 1/7/2016, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật...
Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn

Cộng đồng quan tâm

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo