[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài30/05/2017

Căn cứ các quy định: WTO, AFAS, FTAs, VKFTA Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 34/2013/TT-BCT, Thông tư 08/2013/TT-BCT 5 Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán...

Xem thêm

Những ngành hàng xuất khẩu mạnh12/04/2017

Những ngành hàng chiếm phần lớn (>70%) giá trị xuất khẩu Việt Nam (2016) 1. Điện thoại và linh kiện Đây là nhóm mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với giá trị khoảng 34,32 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Các thị trường...

Xem thêm
Cách thức chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

Cách thức chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam22/03/2017

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ban hành ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Thông tư quy định cụ thể về góp vốn...

Xem thêm