Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên

 

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, quy định rõ:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Do đó, tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH 1TV (do cá nhân làm chủ) thì không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

2. Về thuế thu nhập cá nhân:

Theo điểm 6 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC, quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ: thì không chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn.

________

Giải pháp:

Việc xác định khoản chi phí về tiền lương, tiền công đối với Giám đốc có được xác định là chi phí được trừ khi xác định TNDN, hay có chịu thuế TNCN hay không rất quan trọng. Vì khoản chi phí này đối với mỗi DN là lớn và thường xuyên xảy ra. Nếu không tuân thủ đúng các Quy định về Thuế, thì sẽ bị các hình thức xử phạt hoặc truy thu rất lớn.

 

Các dịch vụ nổi bật tại  www.expertis.vn

dang ky expertis

 

Đọc thêm
Chính thức gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo nghị định 41/NĐ-CP