Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

loại hình doanh nghiệp

Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và cách hạch toán chi tiết. Hãy gõ vào ô tìm kiếm từ khóa cần tìm, trang web sẽ tự động lọc ra cho bạn từ khóa chứa trong các đoạn cụ thể

 

 

Xem toàn văn: Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

 English Vietnamese