Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ từ 01/01/2017

Thông tư 133/2016/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006.

kế toán cho DN vừa và nhỏ

Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và cách hạch toán chi tiết. Hãy gõ vào ô tìm kiếm từ khóa cần tìm, trang web sẽ tự động lọc ra cho bạn từ khóa chứa trong các đoạn cụ thể.

[table id=8 datatables_search_highlight=true/]

Xem toàn văn: Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán DN nhỏ và vừa