Thay đổi nội dung thanh tra ngành du lịch

Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, nội dung thanh tra ngành du lịch được quy định riêng, cụ thể là thanh tra những vấn đề sau

  • Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế, kinh doanh đại lỹ lữ hành.
  • Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch
  • Việc chấp hành pháp luật về hướng dẫn du lịch.
  • Việc chấp hành pháp luật khác liên quan đến hoạt động du lịch.

Ngoài ra nội dung thanh tra các ngành như Thể dục, thể thao; Văn hóa – Gia đình cũng được quy định riêng và cụ thể hơn.

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn
dang ky expertis - thanh tra ngành du lịch
Đọc thêm
Khai trương dịch vụ Chứng thực Bản sao điện tử vào 01/7/2020 trên Cổng DVCQG
EN VI