Thành lập doanh nghiệp miễn phí

Chương trình khuyến mãi:ĐỒNG HÀNH CÙNG EXPERTIS

Thành lập doanh nghiệp miễn phí

ĐIỀU KHOẢN:

* Chỉ áp dụng tại TP HCM
* Chỉ áp dụng doanh nghiệp 100% vốn Việt nam
* Thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/05/2017
* Không bao gồm phí, thuế của cơ quan nhà nước
* Không áp dụng với các dịch vụ và chương trình khuyến mãi khác

 

www.expertis.vn