KIỂM TOÁN TUÂN THỦ

Kiểm toán tuân thủ kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán (luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách, …) theo các quy định hiện hành.

Expertis sẽ tư vấn các vấn đề cần biết khi thành lập DN

 • Tham khảo danh mục ngành nghề kinh doanh và điều kiện kinh doanh tại đây

  https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 • Vốn pháp định (Bất động sản, bảo vệ, tài chính…)
 • Điều kiện chứng chỉ hành nghề (Giám đốc hoặc người quản lý)
 • Điều kiện cơ sở vật chat (An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm…)
 • Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh chuẩn bị thành lập. Các chính sách ưu đãi của nhà nước cho lĩnh vực hoạt động của DN, điều kiện được hưởng.
 • Các yêu cầu về mặt quản lý doanh nghiệp, tài chính , kế toán, kiểm toán, thống kê, đầu tư.
 • Chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Chế độ báo cáo đối với một số ngành nghề riêng biệt.
 • Cá nhân góp vốn: CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
 • Tổ chức góp vốn: Giấy CNĐKKD, báo cáo tài chính, quyết định đầu tư, quyết định bổ nhiệm …
 • Trụ sở hoạt động: Hợp đồng thuê mượn trụ sở
 • Chứng chỉ hành nghề
 • Hồ sơ chứng minh vốn pháp định

Dịch vụ tư vấn Thành lập DN 3 bước trọn gói

Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn