Tập trung đẩy lùi tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp

 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tiếp tục ký công văn chỉ đạo cục trưởng các cục thuế tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế khẩn trương thành lập ngay ban chỉ đạo và tổ chuyên trách (đối với các cục thuế chưa thành lập) để chỉ đạo quyết liệt các phòng, chi cục thuế tập trung nguồn lực thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Các cục thuế thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với các nội dung: Tiến độ, kết quả thực hiện kiểm tra DN rủi ro cao về hóa đơn; đề xuất, báo cáo các tiêu chí nhận dạng các DN có khả năng rủi ro cao về hóa đơn đang được áp dụng tại địa bàn quản lý thuế.

Các cục thuế cũng phải báo cáo về các hành vi, thủ đoạn mới của các DN vi phạm về hóa đơn, đồng thời nêu các biện pháp ngăn chặn đã áp dụng của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, các cơ quan thuế nêu khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

Trước đó, bên cạnh thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế, nhiều cục đã có những giải pháp hữu hiệu, sáng tạo, đổi mới nhằm ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Nhiều cục thuế đã tiến hành kiểm soát hóa đơn không có giá trị sử dụng; cảnh báo các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan thuế; đánh giá rủi ro đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để kiểm soát việc sử dụng hóa đơn.