Ấn định thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp FDI

Căn cứ theo nội dung của Chương trình Hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra về giao [...]

Ấn định thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp FDI2019-05-04T17:10:58+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo