Cung cấp thông tin, bài viết cập nhật thường xuyên về các loại thuế thu nhập của doanh nghiệp (thuế tndn) và công cụ tra cứu công văn, văn bản áp dụng đối với thuế tndn

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập [...]

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN2019-01-24T14:26:38+00:00

Thanh tra thuế 49.000 doanh nghiệp thu về ngân sách 9.000 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 49.000 doanh nghiệp trong tháng 8/2017 với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.000 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2016. Báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố ngày 6/9 cho biết, trong tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2017, tập trung thanh tra , kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết....

Thanh tra thuế 49.000 doanh nghiệp thu về ngân sách 9.000 tỷ đồng2019-01-24T17:20:30+00:00

Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đây là công cụ tra cứu quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hiện hành (Theo thông tư số 166/2013/TT-BTC) Xem toàn văn 166_2013_TT_BTC xử phat vi phạm hành chính về thuế

Công cụ tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính về thuế2019-01-25T09:58:27+00:00

TPHCM HD nộp thuế đối với kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử

Ngày 30/06/2017, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới [...]

TPHCM HD nộp thuế đối với kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử2019-01-31T10:27:42+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo