Thu thuế các cá nhân có thu nhập từ nguồn Online

Để đảm bảo công bằng cho tất cả các đối tượng nộp thuế cũng như hạn chế thấy thoát thuế như hiện tại, Quốc hội đã thông qua một số [...]